Jacqueline Goegebeur, ținta discriminării, Belgia

Belgia a ratificat Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (CEDO) în 1955! Și totuși, câteva luni mai târziu nu m-am putut naște ca un copil legal al părinților mei și de ce câteva luni mai târziu fratele meu de 6 ani putea fi forțat de comunitatea belgiană să devină grădinar de băieți și de ce 2 ani mai târziu jandarmii ne-au forțat pe mine și pe sora mea, să ne grupăm cu ceilalți într-un institut mulatto pentru a ne transporta în Europa fără consimțământul mamei mele.

Am obținut scuze și o recunoaștere a nedreptăților, acum vom continua să căutăm adevărul și o reparație justă și echitabilă. Pentru că astăzi încă trăim realitatea acelorași reguli discriminatorii concepute în rasismul propriu-zis colonizării belgiene, încă nu deținem acte de naștere valabile, este încă imposibil să ne întâlnim cu familia căreia i se refuză sistematic viza, iar unii încă nu au acces la naționalitate.

Copyright Simone Padovani