Zdjęcia z wydarzenia

W weekend 18 i 19 września 2021 r. grupy ofiar z całej Europy, a także naukowcy i organizacje pozarządowe spotkały się w Bernie w Szwajcarii, aby zainicjować „Inicjatywę na rzecz sprawiedliwości”. Dzięki tej inicjatywie politycznej problem wykorzystywania dzieci, zwłaszcza w instytucjach państwowych i kościelnych, ma być po raz pierwszy kompleksowo rozwiązany we wszystkich krajach europejskich. Ta inicjatywa polityczna zwraca zbiorową uwagę na przemilczaną część historii i na ofiary, które nadal cierpią z powodu nadużyć i braku publicznego uznania. Na zakończenie sympozjum przedstawiciele z całej Europy podpisali wspólną deklarację promującą publiczne uznanie niesprawiedliwości, zadośćuczynienie i ponowną ocenę naukową.

Prawa autorskie Simone Padovani

Oświadczenia wideo

Do dnia dzisiejszego przypadki wykorzystywania dzieci nie zostały rozpatrzone w większości krajów europejskich. Teraz musi się to zmienić. Grupy ofiar z całej Europy, a także naukowcy i organizacje pozarządowe udały się do Szwajcarii, aby opowiedzieć swoje historie i wspólnie zainicjować „Inicjatywę Sprawiedliwości”. W poniższych filmach przedstawiciele opowiadają nam, dlaczego popierają „Inicjatywę Sprawiedliwości”.