Jacqueline Goegebeur, strona dyskryminacyjna, Belgia

Belgia ratyfikowała Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (EKPC) w 1955 roku! A jednak kilka miesięcy później nie mogłem urodzić się jako legalne dziecko moich rodziców i dlaczego kilka miesięcy później mój brat w wieku 6 lat mógł zostać zmuszony przez społeczność belgijską do zostania ogrodnikiem chłopcem, i dlaczego 2 lata później żandarmi zmusili mnie i moją siostrę do zgrupowania nas z innymi w instytucie mulatów w celu przetransportowania nas do Europy bez zgody mojej matki.

Uzyskaliśmy przeprosiny i uznanie niesprawiedliwości, teraz będziemy kontynuować nasze poszukiwania prawdy oraz sprawiedliwego i sprawiedliwego zadośćuczynienia. Ponieważ dzisiaj nadal żyjemy rzeczywistością tych samych dyskryminujących zasad, które zostały wymyślone w rasizmie właściwym belgijskiej kolonizacji, nadal nie posiadamy ważnych dokumentów urodzenia, nadal nie można spotkać się z rodziną, której systematycznie odmawia się wizy, a niektórzy nadal nie mają dostępu do narodowości.

Prawa autorskie Simone Padovani