Clément Wieilly, byłe dziecko Verdinga, Szwajcaria

Clément Wieilly urodził się w 1954 roku w kantonie Fryburg. W wieku trzech lat został odebrany rodzicom i umieszczony w sanatorium Pringy. Następnie został przeniesiony do burżuazyjnego sierocińca we Fryburgu, gdzie przez następne dziesięć lat był ofiarą ciężkiej przemocy fizycznej i psychicznej niemal codziennie: często pozbawiano go jedzenia i regularnie bito trzepaczką do dywanów. Wielokrotnie podtapiano go zimną wodą lub przyduszano poduszką aż do  utraty przytomności. Od ósmego roku życia Clément Wieilly był wynajmowany różnym rolnikom podczas wakacji. Wszystko to oznaczało, że nigdy nie był w stanie zdobyć odpowiedniego wykształcenia. Po raz pierwszy zobaczył swoją matkę ponownie, gdy umierała w wieku 42 lat. Dopiero gdy kanton Fryburg opublikował akta poszkodowanych, był w stanie pogodzić się ze swoją przeszłością. Clément Wieilly dowiedział się, że jego matka bezskutecznie wystąpiła do władz o wsparcie finansowe dla swoich dzieci. Oprócz braci miał dwie starsze siostry, z których jedna zmarła młodo. Clément Wieilly dowiedział się również z akt, że jego rodzice zostali pozbawieni opieki w 1957 roku bez żadnego uzasadnienia. Dziś Clément Wieilly żyje w ubóstwie i nadal cierpi z powodu traumatycznych doświadczeń.

Prawa autorskie Simone Padovani