Loading...
STRONA GŁÓWNA2022-05-18T10:52:27+02:00

Naszą misją jest przywrócenie sprawiedliwości ofiarom nadużyć w Europie

Wartości, na których opiera się Europa, to poszanowanie godności ludzkiej, wolność i równość, praworządność i poszanowanie praw człowieka.

Te podstawowe wartości Europy nie miały zastosowania w kontekście historii setek tysięcy dzieci i młodzieży w Europie, których prawa i godność ludzka były w przeszłości poważnie naruszane. Naruszenia te miały różny charakter i obejmowały przede wszystkim seksualne wykorzystywanie dzieci,  maltretowanie ich, zwłaszcza w instytucjach, a także przymusowe adopcje.

Dziesiątki tysięcy ofiar tego rodzaju przestępstw żyją wśród nas. Do dziś ofiary te cierpią z powodu niesprawiedliwości i konsekwencji krzywd, które zostały im wyrządzone. Wielu i wiele z nich jest obciążonych psychicznie i żyje w ubóstwie z powodu doświadczenia przemocy. W kilku krajach Europy podjęto wysiłki w celu zadośćuczynienia ich cierpieniom. W większości krajów do dziś nie doszło do poważnego rozliczenia sprawców nadużyć. Taki stan rzeczy jest nie do przyjęcia dla Europy jako wspólnoty wartości i musi zostać już teraz poprawiony. Ofiary muszą doczekać się sprawiedliwości.

W tym kontekście grupy ofiar, naukowców i organizacji pozarządowych z całej Europy połączyły siły, aby sformułować wspólną inicjatywę polityczną. Ma ona na celu spojrzenie w przeszłość, ale przede wszystkim oddziaływanie na przyszłość.

Historia naszej inicjatywy politycznej

Wykorzystywanie dzieci i brak historycznej ponownej oceny tego, co się wydarzyło, jest problemem ogólnoeuropejskim. W tym kontekście Szwajcaria jest wzorem do naśladowania, jeśli chodzi o radzenie sobie z przeszłością. Inicjatywa polityczna doprowadziła tam do kompleksowego rozwiązania. W centrum uwagi były: prawda o wykorzystywaniu dzieci, oficjalne uznanie, zadośćuczynienie, zapobieganie. Tą udaną ścieżką należy podążać na szczeblu europejskim. Doświadczenie Szwajcarii stanowi podstawę prac politycznych na szczeblu europejskim.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O NAS

Nadużycia w Europie

Dziennikarze z różnych krajów Europy opisują przypadki nadużyć w swoich krajach. Wszystkie artykuły są napisane w oryginalnym języku. Nowe artykuły są dodawane co miesiąc.